Imzicht.nl 2021-04-10T21:24:03+01:00

Imzicht is gespecialiseerd in uw (complexe) vraagstukken op het snijvlak van bedrijfsprocessen en IT. Imzicht kan veel rollen vervullen op dat snijvlak, zoals de rol van product owner, of als (agile) informatieanalist. Heeft u bredere vraagstukken over uw IT functie? Ook dan kan Imzicht u helpen met het vormgeven van uw IT functie in de rol van bedrijfs- en informatiearchitect.

Maurice van Egmond is de ondernemer achter Imzicht. Vanaf 2000 is hij professioneel actief in de ICT. Eerst als software ontwikkelaar en al snel ook als informatieanalist. Daarbij maakt hij functionele ontwerpen op basis van Procesmodellen, Use Cases, gegevensmodellen en schermontwerpen. Maurice heeft zijn aandacht uitgebreid naar het bieden van bedrijfsgericht oplossingen. Dus niet die ene applicatie ontwikkelen/verbeteren, maar kijken hoe de strategische uitdagingen van de organisatie opgelost kunnen worden met behulp van de IT functie.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Diensten

Een externe product owner heeft voordelen ten opzicht van iemand uit de organisatie. Een belangrijke taak van de product owner is de waarde van het product vergroten. Maar waarde wordt door iedereen verschillend ingeschat. Juist door een externe en onafhankelijke product owner worden objectieve uitgangspunten gebruikt en interne gevoeligheden zoveel mogelijk gefilterd. Resultaat is een voor alle partijen afgewogen lijst met waarde toevoegende functionaliteiten.

Ander voordeel is dat de externe product owner bij meerdere organisaties ervaring heeft opgedaan en weet in welke situatie het beste resultaat bereikt kan worden.

Ik heb jaren ervaring als product owner in zeer complexe omgevingen en zou graag in uw organisatie aan de slag gaan om een waardevol product neer te zetten. Ik ben Professional Scrum Product Owner gecertificeerd door Scrum.org.

Als business analist ligt de focus op het helder krijgen van de eisen en wensen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Ik werk vanuit de customer journey die de klant in de huidige situatie beleeft om vervolgens te werken naar een gewenste journey. Ik hou daarbij rekening met de mogelijkheden die de IT met zich meebrengt en hoe de journey gefaseerd verbeterd kan worden. Door vooral de eisen en wensen uit te werken die nodig zijn in de komende sprints blijft er genoeg flexibiliteit in het proces voor voortschrijdend inzicht. Uiteraard met een blik op de toekomstige gewenste situatie.

Ik gebruik uw visie en strategie als basis om de doelstelling op uw informatievoorziening en ook op uw IT functie te behalen. Maar wat betekent dat nu echt voor u? Heeft u bijvoorbeeld “Klant centraal” als kernwaarde? Dan zou uw klant ook een centrale rol moeten hebben in uw informatievoorziening, want u wilt dat al uw personeel deze kernwaarde als uitgangspunt neemt. Maar is dat ook zo? Ik kan u daar mee helpen. Maar wel op een pragmatische wijze. Geen wollige documenten die vervolgens in de kast verdwijnen, maar begrijpelijk, toepasbaar en vooral visueel.

Mijn aanpak is gebaseerd op interviews en workshops om naar de essentie van uw informatievoorziening te komen. Draagvlak is daarbij essentieel om de gewenste verandering door te voeren. Door transparant en helder te zijn, kan ik aangeven waar de aandachtsgebieden in uw organisatie liggen met betrekking tot uw informatievoorziening en de oplossingsrichting met verschillende lagen bespreken en bepalen.

Maurice van Egmond

Kijk voor meer informatie op: LinkedIn

Opdrachten

Nederlandse Spoorwegen

NS heeft een dienst om mensen met een functiebeperking te helpen tijdens de (trein)reis. Het oude systeem functioneerde matig en reizigers waren bang ‘vergeten’ te worden op hun reis. Ik heb samen met de NS de processen opnieuw bekeken en de benodigde functionaliteiten uitgewerkt. Als Product Owner ben ik verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van het product en belast met het behalen van de in de concessie gestelde doelen. Onzekerheidsreductie, flexibilisering van de aanmeldtijd, actief volgen van de reiziger en meer ondersteuning voor de reiziger.

Tweede kamer der staten generaal

De tweede kamer gebruikt het informatiesysteem Parlis om de agenda met vergaderstukken met elkaar te delen, echter worden de werkagenda’s van de kamerleden niet gevuld vanuit dit systeem. Dit gebeurt handmatig en bij wijzigingen is de kans aanwezig dat dit niet goed wordt verwerkt, met gevolg dat kamerleden voldoende geïnformeerd worden. Ik heb samen met gebruikers, techneuten en beheerders een oplossing bedacht om dit probleem te verhelpen. Daarnaast zijdelings nog een aantal verbeteringen toegevoegd aan Parlis om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten.

Tebodin

Tebodin is bezig om een projectmanagement tool te ontwikkelen die internationaal gebruikt gaat worden. Deze is vanuit de Nederlandse tak ontwikkeld. Ik heb een analyse gedaan over de verschillen in de organisatie zoals organisatiestructuur, kwaliteitseisen en de financiële administratie en daarbij aanbevelingen gegeven over de besluitvorming rond de verschillen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO is bezig met een programma om de elektronische dienstverlening te verbeteren, waarbij een dienstinformatiesysteem de basis legt voor alle diensten die aan worden geboden. Mijn rol was om de behoefte van de organisatie te analyseren en een functioneel ontwerp te maken van het dienstenregister.
Verder heb ik het ontwerp gemaakt voor de afhandeling van het berichtensysteem in Berichtenbox voor Bedrijven en de compartimentering binnen dit systeem om machtigingen binnen een organisatie over te nemen in de Berichtenbox voor bedrijven.

SOMA Bedrijfsopleidingen

  • Bedrijfs- en Informatiearchitectuur voor de complete informatievoorziening van SOMA Bedrijfsopleidingen. Van Inkoop, verkoop tot de planning en uitvoering van opleidingen.

Pieter van Foreest

Bij de zorginstelling Pieter van Foreest waren de processen op veel plekken nog niet gedigitaliseerd. Door middel van interviews en workshops heb ik de aandachtsgebieden in kaart gebracht en verbetervoorstellen voor geschreven. Focus lag op de thema’s Relatiebeheer, Samenwerken, Kennismanagement en Kwaliteit. Deze verbetervoorstellen zijn in een informatieplan en realisatieplan gevat waarna ik samen met een team het realisatieplan invulling mocht geven. Ik heb daarbij de rol als Product Owner en Functioneel Ontwerp vervuld.

Elkien

Woningcorporatie Elkien was op zoek naar een manier om de visie, missie en strategische doelen door te trekken naar de IT omgeving. Met een aantal workshops op zowel bestuurlijk niveau als op het lagere management heb ik richting gegeven aan de IT functie. Door verbetergebieden te benoemen met duidelijke doelstelling en inschatting hoe en wanneer deze doelen gerealiseerd konden worden kon Elkien concreet aan de slag met het plan.

Juridisch loket

  • Informatiearchitectuut voor juridische instelling. Verbetering efficiency en kennismanagement zijn de hoofdonderwerpen.

Provincie Overijssel

Functioneel ontwerp voor de provincie om zaakgericht te werken.

BDO Internationaal

  • Functioneel ontwerp voor accountant om de internationale auditing standaarden makkelijk te kunnen volgen.

Contact

A.L. Dyserinckstraat 79
2032RB Haarlem

KvK 63572079

+31 6 20 876 281

Leveringsvoorwaarden

    200